lørdag 28. juni 2008

Tunfisk - Biscayas kylling

Hvis du reiser langs kysten i den nordvestre delen av Spania, vil du se at sjømat har en sentral plass på menyene. I Kantabria-området, mot Baskerland og ellers rundt Biscayabukta har sjøfart, hande og fiske fremdeles en viktig posisjon. For oss som besøker denne delen av kysten, vil de fleste fiskeartene være ukjent. Blant de større artene finner vi albacore som er en tunfisk. Denne er meget høyt verdsatt, og smaker mer fugl enn fisk. Den er nært beslektet med makrellstørjen som tidligere også var vanlig i norske farvann.

Mye av fisken som tas opp i Biscayabukta er småfallen. Ansjos, sardiner og annen småfisk har lange tradisjoner som viktige komponenter i det tradisjonelle kostholdet. Nedenfor ser du noe av det du kan finne hos en spansk fiskehandler i Santander, men da med fokus på litt større arter slik som lysing, mulle og kolmule.

Ingen kommentarer: